Õppemaksu info

1. Õppemaks
Tabasalu Ujumisklubi õppemaksud 2021/2022 õppeaastal on:

Tabasalus tegevustoetusega õppemaks tegevustoetuseta õppemaks
Ujumistreening (Tabasalu 1x nädalas) 40 eur/kuu 60 eur/kuu
Ujumistreening (Tabasalu 2x nädalas) 50 eur/kuu 70 eur/kuu
Ujumistreening (Tabasalu 2x nädalas + ÜKE) 50 eur/kuu 70 eur/kuu
Ujumistreening (Tabasalu 3x nädalas) 60 eur/kuu 80 eur/kuu
Ujumistreening (Tabasalu 3x nädalas + ÜKE) 60 eur/kuu 80 eur/kuu
Ujumise algõppe kursus lastele
(Tabasalus)
  195 eur / 20 korda (kaks korda nädalas)
(tasumine kolmes osas)
Ujumistreening täiskasvanutele, 1x nädalas 50 eur/kuu
Multisport ÜKE 15 eur/kuu
NB! õppemaks sisaldab Tabasalu Spordikompleksi külastustasu
 
 
Tallinnas tegevustoetusega õppemaks tegevustoetuseta õppemaks
Ujumistreening (Tallinnas: Mustamäe, Rocca al Mare, Merivälja) 1x nädalas 40 eur/kuu 50 eur/kuu
Ujumistreening (Tallinnas: Mustamäe, Rocca al Mare, Merivälja) 2x nädalas 50 eur/kuu 60 eur/kuu
Ujumistreening (Tallinnas: Mustamäe, Rocca al Mare, Merivälja) 2x nädalas + ÜKE 50 eur/kuu 60 eur/kuu
Ujumistreening (Tallinnas: Mustamäe, Rocca al Mare, Merivälja) 3x nädalas 60 eur/kuu 70 eur/kuu
Ujumistreening (Tallinnas: Mustamäe, Rocca al Mare, Merivälja) 3x nädalas + ÜKE 60 eur/kuu 70 eur/kuu
Ujumistreening (Tallinnas: Mustamäe, Rocca al Mare, Merivälja) 4x nädalas 70 eur/kuu 80 eur/kuu
Ujumistreening (Tallinnas: Mustamäe, Rocca al Mare, Merivälja) 4x nädalas + ÜKE 70 eur/kuu 80 eur/kuu

Tegevustoetusega õppemaks kehtib: a) "tegevustoetust" saavatele õpilastele; b) õpilastele, kes ei kvalifitseeru tegevustoetuse saajateks ehk lapsevanemal puudus tegevustoetuse kinnituse andmise ajal (oktoober, november) võimalus portaalis kinnitust anda või puudub riigiportaalis valik tegevustoetus Tabasalu Ujumisklubile suunata (nt. tulenevalt lapse sünniaastast, omavalitsusest, uued õpilased).
Tegevustoetuseta õppemaks kehtib "tegevustoetuseta" õpilastele. Tegevustoetusega õppemaks kehtib vaid riigiportaalis püsiva kinnituse olemasolul.

PS! Kahes erinevas treeningrühmas osalemine ning proportsionaalne õppemaks on eelneval kokkuleppel võimalik.


2. Koolituskulude maksusoodustus
Tasutud õppemaks on käsitletav tulumaksu seaduse mõistes koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20% tuludeklaratsiooni esitamisel.
Tulumaksutagastuse alla ei lähe treeningtasud, mis on makstud beebiujumise ning täiskasvanute alg- ja stiiliõpetuse eest, kuna need ei ole Huvikooli õppekavajärgsed tegevused.

Maksu- ja Tolliamet saab koolituskulude tasumise kohta infot otse haridusasutustelt. Koolidelt saadud info alusel kantakse andmed koolituskulu tasunud inimese eeltäidetud tuludeklaratsioonile. Seetõttu on oluline, et koolile oleks teada koolituskulu tasunud isiku andmed (nimi ja isikukood).

Andmete tõrgeteta esitamise huvides esitab Huvikool Tabasalu Ujumisklubi Maksu- ja Tolliametile vastuvõtuavalduses Maksjana märgitud isiku andmed sõltumata arve tegelikust tasujast. Soovitame Huvikooli vastuvõtuavalduse esitada lapsevanemal, kes arveid ka tegelikult maksma hakkab.

3. Tabasalu Ujumisklubi soodustus tegevustoetust saavatele õpilastele
Harku ja Viimsi valla ning Tallinna linna spordi- ja huvihariduse tegevustoetuse saajale on treeningrühma õppemaks väiksem (märgitud tunniplaanis tärniga).
Harku ja Viimsi valla elanikeregistrisse kantud õpilaste eest saab tegevustoetuse valiku 2022. aastaks teha
elektroonilises keskkonnas perioodil 1. november - 30.november 2021.
Tallinna linna elanikeregistrisse kantud õpilaste eest saab tegevustoetuse valiku 2022. aastaks teha
elektroonilises keskkonnas.1. oktoobrist kuni 1. detsembrini 2021. Tallinna tegevustoetuse kinnitus klubile peab olema püsivalt aktiivne.
Neil kellel puudub võimalus tegevustoetust valik teha elektroonilises keskonnas siis toimingut on võimalik teha ka Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (aadressil Vabaduse väljak 7 Tallinn).
Juhime tähelepanu, et 2022. aastaks on võimalik kinnitada tegevustoetus lastele sünniaastaga 2014; 2013; 2012 .... ja vanemad.
2021. aastaks tegevustoetuse kinnitus/valiku tegemine toimus novembris 2020.
Treeningrühmade komlekteerimisel eelistame tegevustoetust saavaid õpilasi.

4. Tabasalu Ujumisklubi annab õppemaksust vabastuse või 50% soodustust (normaalhinnast)
Õppemaksusoodustuse saamise eelduseks on:
1. Õpilane on Tabasalu Ujumisklubi tegevustoetuse saajate nimekirjas (ehk on valinud toetuse perioodil tegevustoetuse saajaks Tabasalu Ujumisklubi)
2. Eelneva 12 kuu jooksul ei ole olnud makseviivitusi üle 30 päeva.

Õppemaksusoodustuse saamise kriteeriumiteks on:
1. Ujumisklubi treeningrühmades osaleb ühest perekonnast (leibkonnast) rohkem kui üks õpilane.
2. Aktiivne ja regulaarne treeningutel osalemine ning klubilise tegevuse toetamine.

Huvikooli treenerite kogu ja klubi juhatus otsustavad soodustuse saajad kaks korda aastas (jaanuaris ning septembris) eelnimetatud kriteeriumite ja muude mõjuvate argumentide põhjal. Jaanuaris otsustatakse soodustuse saajad jaanuarist kuni juunini (6kuud) ning septembris otsustatakse soodustuse saajad septembrist kuni detsembrini (4 kuud) Soodustuse saajaid teavitatakse e-posti teel. Eelnevat avaldus soodustuse saamiseks ei ole vaja esitada. Soodustuse saamisel ei lisandu tegevustoetuse soodustus.

5. Lasterikastel peredel (leibkonnas 4 ja enam last) on võimalik saada toetust huvikooli õppemaksu tasumisel ning treeninglaagris osalemiseks (uus taotlusvoor avatakse sügisel 2018). Info leiad
siit.

Viimati täiendatud
28.06.2021

 

 


ujumisklubi.ee